National Access Point voor Multimodale informatiediensten

Mobiliteit

Nationaal Geografisch Instituut

Hoe moet een National Access Point (NAP) voor multimodale informatie eruit zien? En hoe begin je eraan?

Vier gewestelijke administraties wilden een Nationaal Toegangspunt (NAP) uitwerken voor gegevens van het personenvervoer in België. Ze verenigden zich daarvoor in een federaal project in 2018 en kregen daarbij steun van de Europese Commissie. Maar hoe zet je een succesvol NAP op in een Belgische context? En wat zijn de verwachtingen van de private en publieke transportsectoren?

Aanpak

Om bovenstaande vragen te beantwoorden nam Amigo een heel aantal acties als neutrale gids in dit traject:

  • een wettelijk kader bepalen
  • interviews afnemen met de private en publieke stakeholders
  • een vergelijkende studie van gelijkaardige platformen in naburige landen
  • organiseren van workshops met de transport-stakeholders
  • formuleren van zowel technische als organisatorische scenario’s
  • en omdat koken geld kost maakten we ook realistische kostinschattingen.

Resultaat

Op basis van onze studie koos de stuurgroep unaniem voor één scenario. Ook nadien bleven we betrokken bij de ontwikkeling van het NAP. Op 14 februari 2020 werd het platform officieel voorgesteld aan meer dan 70 stakeholders uit de private en publieke transportsector. Op www.transportdata.be lees je er meer over.

Wat is jouw
geo-strategie?

Praat met één van onze experten. Ontdek hoe het onafhankelijke advies van Amigo jou helpt om je doelen te bereiken. Kies een gids die niet aanstuurt op eigen producten of IT. Je zal het merken: dat rendeert.
Weet je wat ook rendeert? Jouw inzicht verruimen met onze white paper. Je ontdekt er onze visie op GIS en geïntegreerde geo-diensten.