Naar een centraal hoogtedataplatform voor MOW?

Architectuurstudie

Vlaamse Overheid - MOW

Hoe zorg je ervoor dat verschillende overheden hun topografische en bathymetrische gegevens op een consistente en kosteneffectieve manier kunnen uitwisselen?

Vlaanderen behoort tot een van de laagstgelegen gebieden van Europa. Daarenboven is het ook een van de meest dichtbebouwde regio's. Om te vermijden dat overstromingen vanuit rivieren enorme schade veroorzaken, is een netwerk aan dijken en kades aangelegd om ons te beschermen. De Vlaamse overheidsinstanties verantwoordelijk voor deze dijken en kades zijn al jaren op zoek naar een manier om hun topografische en bathymetrische gegevens op een consistente en kosteneffectieve manier uit te wisselen. Amigo tekende mee het architectuurplaatje uit met een gemeenschappelijke visie als resultaat.

Aanpak

Vandaag is er in Vlaanderen geen centrale applicatie beschikbaar om zowel topografische als bathymetrische data te raadplegen.Verschillende partijen maakten deze gegevens aan, beheren deze elk op hun eigenlocaties, en raadplegen deze via eigen viewers/applicaties. De inventarisatie en analyse van bestaande datasets en dataservices was een eerste stap richting een efficiënte en uniforme verwerking, ontsluiting én raadpleging van de data. 

In het tweede deel van de studie werd inzicht verworven in de business cases en gebruikersbehoeften met betrekking tot deze data. Op welke vragen moet deze data een antwoord kunnen bieden, zowel nu als in de toekomst. Welke mogelijkheden ontstaan door het samenbrengen van alle informatie? 

In het finale deel werden enkele scenario’s uitgewerkt, via SWOT analyse geëvalueerd conform de functionele / data vereisten van de toekomstige architectuur.

Het was een heel aangename ervaring om samen met Amigo verder te werken aan het in beeld brengen van het huidige landschap, het inventariseren van de gebruikersbehoeftes mbt hoogtedata en het definiëren van de functionele vereisten van de toekomstige architectuur. Dankzij de kennis en inzet van Amigo zijn er hiertoe enkele concrete business cases afgelijnd.

Leen Vincke

Celcoördinator Studies en Proeven

Resultaat

In het opgeleverde rapport werd de ontwikkeling van een centrale architectuur / webapplicatie / dienst voor hoogtedata en bathymetrische data binnen de Vlaamse Overheid geadviseerd. Het gecreëerde draagvlak leidde zo tot een constructieve samenwerking, over de grenzen heen van de verschillende betrokken regionale overheden, en meer nog tot de voorstelling van enkele concrete business cases.

Wat is jouw
geo-strategie?

Praat met één van onze experten. Ontdek hoe het onafhankelijke advies van Amigo jou helpt om je doelen te bereiken. Kies een gids die niet aanstuurt op eigen producten of IT. Je zal het merken: dat rendeert.
Weet je wat ook rendeert? Jouw inzicht verruimen met onze white paper. Je ontdekt er onze visie op GIS en geïntegreerde geo-diensten.