Haven van Antwerpen

Havens

Haven van Antwerpen

GIS als katalysator van een modern asset beheer voor de haven van Antwerpen.

De diensten die de Haven van Antwerpen verleent zijn talrijk en gevarieerd. Of het nu gaat over het beheren van concessies, het onderhouden van kaaimuren of het slepen van vrachtschepen, telkens spelen geografische informatiesystemen (GIS) de hoofdrol als visueel ankerpunt. Als wereldspeler is de Haven van Antwerpen altijd op zoek naar vernieuwing en innovatie, en dat is voor het gebruik van GIS niet anders. “Het future-proof maken van de GIS toepassingen”, dat is de uitdaging die we samen met hen zijn aangegaan.

Aanpak

In eerste instantie maakten we een uitgebreid beeld van wat GIS binnen de Haven van Antwerpen concreet inhoudt, en dat deden we door het gehele GIS-landschap in kaart te brengen, bijbehorende bedrijfsprocessen te modelleren en te spreken met dataleveranciers en eindgebruikers. In verdere gesprekken met stakeholders werden vervolgens doelstellingen vastgelegd; hetGIS van de toekomst kreeg vorm. Onderdeel daarvan is dat ingezet wordt op zelfredzaamheid: gebruikers moeten niet enkel hun data kunnen raadplegen, maar ook zelf kunnen beheren.

Gezien de rol van GIS binnen de haven, is feilloos informatie uitwisselen met asset managementsystemen of rapportage applicaties een must. Als team moet de GIS-afdeling niet de data, maar de gebruikers ervan centraal stellen. Dát is waar we naartoe willen.

Resultaat

De opdracht resulteerde reeds in een aantal nieuwe GIS-applicaties. Zo zijn verschillende afdelingen ondertussen in staat om zelf hun ruimtelijke data te beheren. Integraties met asset managementsystemen en Power BI zijn niet langer toekomstmuziek, maar behoren tot de norm. De backlog van de GIS-helpdesk is op z’n laagst. Het GIS-departement van de Haven van Antwerpen is goed voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Wat is jouw
geo-strategie?

Praat met één van onze experten. Ontdek hoe het onafhankelijke advies van Amigo jou helpt om je doelen te bereiken. Kies een gids die niet aanstuurt op eigen producten of IT. Je zal het merken: dat rendeert.
Weet je wat ook rendeert? Jouw inzicht verruimen met onze white paper. Je ontdekt er onze visie op GIS en geïntegreerde geo-diensten.