Wat is de impact van een nieuw coördinatensysteem voor Vlaanderen?

Analyse

Digitaal Vlaanderen

Proces- en impactanalyse voor de omzetting van het Lambert 72 naar het Lambert 2008 coördinaatsysteem

Een overstap van Lambert72 naar Lambert2008 is een verantwoorde keuze vanuit wetenschappelijk oogpunt. Daarenboven zijn data gedefinieerd in het Lambert2008 CRS conform de Europese regelgeving. En toch hield Vlaanderen het voorbije decennium vast aan Lambert72, want de conversie is technisch een enorme uitdaging en het kostenplaatje voor een dergelijke conversie zou snel kunnen oplopen. Tot er een duidelijke call to action kwam om die beslissing opnieuw te evalueren. Het NGI zal het Lambert72 CRS vanaf 2022 niet meer ondersteunen. Bovendien is de geodata infrastructuur van het Waalse Gewest (SPW) en van federale instanties zoals AAPD reeds deels tot volledig omgezet naar Lambert 2008. Digitaal Vlaanderen wil een weloverwogen keuze maken en onderzoekt daarom met ons de impact van deze conversie anno 2021.

Aanpak

Sindsde eerste impactstudie zijn er op technologisch vlak enorme stappen gezet.Daarom worden de bestaande conversietools (NGI) en toepassingen in de meestcourante GIS software onderzocht. Gelijktijdig worden de praktische gevolgenvan de stopzetting van de Lambert72 ondersteuning door het NGI achterhaald.Gaat zich dit op korte termijn laten voelen of zal de impact op langere termijnmerkbaar zijn? Om vanuit verschillende oogpunten - juridisch, technisch,organisatorisch én financieel – de impact in kaart te brengen, wordt ook eenenquête uitgestuurd naar interne stakeholders binnen Digitaal Vlaanderen alsnaar externe stakeholders binnen de Vlaamse overheid, lokale besturen ennutsbedrijven. De resultaten ervan vormen de basis voor diepgaandere gesprekkenwaarin drie toekomstscenario’s worden voorgelegd: wat is de impact alsLambert72 het dominante CRS blijft? Wat als er gekozen wordt voor Lambert2008?In een vergelijkende analyse wordt per scenario een SWOT opgemaakt waarna –waar mogelijk - kosten en baten tegenover elkaar worden afgewogen. Finaal wordtop basis van alle verzamelende informatie een mogelijk migratietrajectvoorgesteld.

Resultaat

Het finale rapport heeft als doel Digitaal Vlaanderen een totaalbeeld te geven; zowel van het behoud van Lambert72 als dominant CRS als een conversie naarLambert2008. Hiervoor worden verschillende facetten belicht: wat is de nauwkeurigheid van de huidige technologieën, wat is de impact op organisatorisch, technisch, financieel en juridisch vlak? Wat zijn de sterktes van elk scenario? Waar liggen potentiële opportuniteiten en met welke bedreigingen moet rekening worden gehouden? Wegen de kosten vandaag op tegen de baten? Wanneer voor een migratie wordt gekozen, op welke manier kan dit aangepakt worden? Door op deze vragen een antwoord te bieden heeft DigitaalVlaanderen een uitgebreid rapport in handen om een weloverwogen keuze maken.

Wat is jouw
geo-strategie?

Praat met één van onze experten. Ontdek hoe het onafhankelijke advies van Amigo jou helpt om je doelen te bereiken. Kies een gids die niet aanstuurt op eigen producten of IT. Je zal het merken: dat rendeert.
Weet je wat ook rendeert? Jouw inzicht verruimen met onze white paper. Je ontdekt er onze visie op GIS en geïntegreerde geo-diensten.