Haalbaarheidsstudie GIS

Lokale besturen

Stad Leuven

Waar staan we nu? Wat kan beter? Evaluatie van huidige en gewenste werking van GIS en geo-data binnen de Stad Leuven.

IT beweegt continu. Ook bij Stad Leuven. Je kan dat ondergaan, of je kan je voorbereiden op die interne en externe veranderingen. De dienst Databeheer van Stad Leuven koos dat tweede. De huidige GIS-werking was het startpunt voor een haalbaarheidsstudie. Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de opportuniteiten? Amigo bracht het in kaart en evalueerde grondig.

Aanpak

Goed analyseren, vraagt een goede methode. Deze studie is een mooi voorbeeld van hoe Amigo dat doet. Zeg maar onze methodologische blueprint. Co-creatie is daar de basis van. Ook hier startten we met interviews, workshops en bestaande documentatie. We analyseerden de huidige situatie en tekenden die overzichtelijk op. Hetzelfde deden we voor de gewenste situaties. Dit was de ideale voorbereiding voor een vergelijkende analyse van een aantal technologische scenario’s. We plaatsten elk scenario in het licht van de huidige en toekomstige business processen. Daarbij verloren we de vooropgestelde criteria uiteraard niet uit het oog.

“Het haalbaarheidsonderzoek van Amigo heeft ons een duidelijk beeld gegeven van onze huidige GIS-werking. Maar het belangrijkste is dat ze ons de weg gewezen hebben naar de toekomst!”

Karlien Perdieus

Afdelingshoofd databeheer

Resultaat

Ons rapport gaf antwoord op deze pertinente vragen. Hoe bereik je die gewenste situatie? Wat heb je daar technologisch voor nodig? En wat is de nodige investering? We analyseerden en rapporteerden dit duidelijk in een eindrapport. Daarin vergeleken we twee zorgvuldig geselecteerde technologische scenario’s op basis van een high-level benadering van de architectuur, kostensimulatie en roadmap. Als synthese formuleerde Amigo een heldere GIS-strategie. Die laat de stad Leuven toe om op korte termijn de juiste initiatieven op te zetten en beter om te gaan met het geo-potentieel dat er is.

Wat is jouw
geo-strategie?

Praat met één van onze experten. Ontdek hoe het onafhankelijke advies van Amigo jou helpt om je doelen te bereiken. Kies een gids die niet aanstuurt op eigen producten of IT. Je zal het merken: dat rendeert.
Weet je wat ook rendeert? Jouw inzicht verruimen met onze white paper. Je ontdekt er onze visie op GIS en geïntegreerde geo-diensten.